Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Komentāri skolotājiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Я в городе Словарь в картинках. Лексика
2. Я в селе Словарь RU - LV. Словарь в картинках
3. Животные в зоопарке Словарь (RU - LV ). Словарь в картинках
4. Кто это? Что это? Распознаёт разницу вопросов Кто это? Что это?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Я в городе. Leksika (RU - LV) 1 1. izziņas līmenis zema 2p. Выбирает вариант перевода слова (RU - LV) VS.3.3.1.1.
2. Соедини картинку и слово. Я в городе. Городские объекты 1. izziņas līmenis zema 2p. Выбирает правильный вариант названия картинки. VS.3.3.1.1.
3. Я в городе 1. izziņas līmenis zema 2p. Выбирает правильный вариант названия картинки. VS.3.3.1.1.
4. Составь слово.Я в городе 1. izziņas līmenis zema 2p. Составляет слово из букв. VS.3.3.1.1.
5. Исправь слово. Я в городе 3. izziņas līmenis augsta 2p. Исправляет ошибку. VS.3.3.1.1.
6. Я в городе. Перевод. (RU - LV). VS.3.3.1.1. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Переводит слово и записывает
7. Напиши слово. Я в городе 3. izziņas līmenis augsta 2p. Что на картинке. Напиши. VS.3.3.1.1.
8. Слушай и записывай. Я в городе 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Слушает название объектов и записывает перевод. VS.3.3.1.1.
9. Слушание. Я в городе 3. izziņas līmenis zema 2p. Слушает название объектов и записывает. VS.3.3.1.1.
10. Отметь слово. Я в селе 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Отмечает соответствующий перевод слова. VS.3.3.1.1.
11. Прочитай. Переведи. Я в селе 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Читает и переводит слова (RU - LV). VS.3.3.1.1.
12. Соотнеси слово и картинку. Я в селе 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Отмечает слово в соответствии с картинкой. VS.3.3.1.1.
13. Какое слово правильное? Я в селе 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Выбирает слово, написанное правильно. VS.3.3.1.1.
14. Собери слово из букв. Я в селе 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Собирает слово из букв в соответствии с картинкой. VS.3.3.1.1.
15. Слушание. Я в селе 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Слушает и пишет слова. VS.3.3.1.1.
16. Тут, там, слева, справа I 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Читает, выбирает правильный вариант перевода слова. VS.3.3.1.1.
17. Тут, там, слева, справа II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Переводит и записывает слова. VS.3.3.1.1.
18. Мир животных I 1. izziņas līmenis zema 3p. Читает. Выбирает перевод слова. VS.3.3.1.1.
19. Мир животных II 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Читает. Выбирает перевод слова. VS.3.3.1.1.
20. Письмо. Мир животных 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Подписывает картинку. VS.3.3.1.1.
21. Мир животных III 3. izziņas līmenis augsta 2p. Читает, дополняет предложение словами в соответствии с картинокй. VS.3.3.1.1.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Я в городе. Leksika (RU - LV) 2 Citi zema 2p. Выбирает вариант перевода слова (RU - LV) VS.3.3.1.1.
2. Письмо. Я в городе Citi zema 2p. Слушает название объектов и записывает. VS.3.3.1.1.
3. Мир животных 1 Citi vidēja 3p. Читает. Выбирает слово, соответствующее картинке. VS.3.3.1.1.
4. Чтение. Мир животных Citi vidēja 3p. Читает. Выбирает перевод слова. VS.3.3.1.1.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. В городе 00:00:00 vidēja 14p. Городские объекты. Лексика. Чтение и письмо.
2. В селе 00:00:00 vidēja 27p. Сельские объекты. Лексика. Слушание, Письмо.