Krievu alfabētā ir 33 burti.
Daži burti izskatās vienādi  latviešu, angļu un krievu valodās.
Drukātie: Aa, B, Ee, u, K, М, Т, m, H, Oo, Pp, Cc. 
 
Rakstītie:
А_мал.svg, В_загл.svg, В_мал.svg, Е_загл.svg, Е_мал.svgД_мал.svg, И_загл.svgИ_мал.svgК_загл.svgТ_мал.svgП_мал.svgН_загл.svgГ_загл.svgО_загл.svgО_мал.svgР_загл.svgЧ_мал.svg
Svarīgi!
Uzmanību! Šie burti tikai izskatās vienādi, bet katrā valodā skan un saucas atšķirīgi.
SALĪDZINI:  
алфавит_logo.png 
 
Алфавит_LvAsset 2.png
 
Alphabet.svg
 
Burtiem ъ, ь krievu alfabētā nav atbilstošu skaņu.

Krievu valodā ir gan mīkstie, gan cietie līdzskaņi. Piecpadsmit līdzskaņiem ir to mīkstinātie ekvivalenti.

Līdzskaņi Ж, Ш, Ц vienmēr ir tikai cieti, turpretim Ч, Щ, Й - vienmēr tikai mīksti.
 
Cietie - м, б, п, в, ф, д, т, з, с, н, л, р, г, к, х. Vienmēr cieti Ж, Ш, Ц.
Mīkstie - м', б', п', в', ф', д', т', з', с', н', л', р', г', к', х'. Vienmēr mīksti Ч, Щ, Й.
 
Dažām krievu valodas skaņām nav atbilstošu ekvivalentu latviešu valodā (Ъ, Ы, Ь).