Dažiem burtiem krievu valodas alfabētā ir līdzīgas skaņas latviešu valodā.
  

Burti

Līdzīgas

SKAŅAS

latviešu valodā

Drukātie

Rakstītie

А а

А_1.svg

a

Б б

Б_1.svg

b

В в

В_1.svg

v

Г г

Г_1.svg

g

Д д

Д_1.svg

d

Е е

Е_1.svg

je

Ё ё

Ё_1.svg

jo

Ж ж

Ж_1.svg

ž

З з

З_1.svg

z

И и

И_1.svg

i

kā vārdā „milzis”

Й й

Й_1.svg

i

kā vārdā „vai”

К к

К_1.svg

k

Л л

Л_1.svg

l

М м

М_1.svg

m

Н н

Н_1.svg

n

О о

О_1.svg

o

П п

П_1.svg

p

Р р

Р_1.svg

r

С с

С_1.svg

s

Т т

Т_1.svg

t

У у

У_1.svg

u

Ф ф

Ф_1.svg

f

Х х

Х_1.svg

h

Ц ц

Ц_1.svg

c

Ч ч

Ч_1.svg

č

Ш ш

Ш_1.svg

š

Щ щ

Щ_1.svg

šķ

kā vārdā „šķīvis”

ъ

Ъ_мал.svg

 

ы

Ы_мал.svg

 

ь

Ь_мал.svg

 

Э э

Э_1.svg

e

Ю ю

Ю_1.svg

ju

Я я

Я_1.svg

ja