Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Oksidēšanās - reducēšanās jēdziens 4p.
2. Oksidēšanās - reducēšanās reakciju vienādojumi 4p.
3. Elektroda standartpotenciāls 1p.
4. Oksidēšanās - reducēšanās vienādojumu sastādīšana 4p.