Ķīmiskais līdzsvars
Reaģējušo vielu sistēmas stāvokli, kad tiešās reakcijas un pretreakcijas ātrumi kļūst vienādi, sauc par ķīmisko līdzsvaru.
Līdzsvara stāvoklī reaģējušo vielu un reakcijas produktu koncentrācijas nemainās, jo vienlaicīgi notiek gan tiešā reakcija, gan pretreakcija. Šādas koncentrācijas sauc par līdzsvara koncentrācijām un aprēķinos tās apzīmē ar kvadrātiekavām.
aA+bBdD+eE
 
Tiešās reakcijas ātrums līdzsvara stāvoklī: v1=k1CAaCBb
 
Pretreakcijas ātrums līdzsvara stāvoklī: v2=k2CDdCEe
k1k2=Klidzsv.=CDdCEeCAaCBb
 
Klidzsv.=DdEeAaBb
 
 
Lielumu K sauc par ķīmiskā līdzsvara konstanti. Tā ir atkarīga no reaģējušo vielu dabas un temperatūras, bet nav atkarīga no katalizatora klātbūtnes. Katalizators ietekmē gan tiešās, gan pretreakcijas ātrumu un var tikai izmainīt ķīmiskā līdzsvara iestāšanās ātrumu.
Atsauce:
https://moodle.rtu.lv/public/course/view.php?id=38809
A.Buiva "Vispārīgā ķīmija vidusskolām" 135-136.lpp
N.Ahmetovs "Neorganiskā ķīmija" 211.lpp