Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns aprēķina vielas masas daļu šķīdumā, zinot kā tika pagatavots dotais šķīdums.
2. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns aprēķina ūdenstilpumu (mL), kurš nepieciešams, lai esošā šķīduma masas daļa samazinātos 3,4 reizes.
3. 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns aprēķina vielas masas daļu šķīdumā, zinot šķīduma pagatavošanai izmantoto ūdens masu un izšķīdinātas vielas masu.
4. 4.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka ar kuru vielu palīdzību kalcija hidroksīdu var pārvērst par kalcija karbonātu.
5. 4.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka ar kādu vielu palīdzību kalcija karbonātu ar pārvērst par kalcija hidrogēnkarbonātu.
6. 4.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka ar kādu vielu palīdzību no kalcija hidrogēnkarbonāta var iegūt kalcija hlorīdu.
7. 4.4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka ar kādu vielu palīdzību no kalcija hlorīda var iegūt kalcija nitrātu.
8. 4.5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka vielas ar kuru palīdzību var pārvērst kalcija nitrātu par nātrija nitrātu.
9. 4.6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka vielas ar kuru palīdzību var pārvērst nātrija sulfātu par nātrija bromīdu.
10. 4.7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka vielas ar kuru paīdzību var pārvērst nātrija bromīdu par nātrija hlorīdu.
11. 4.8. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka vielas ar kuru palīdzību var pārvērst nātrija hlorīdu par nātrija hidroksīdu.
12. 4.9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka vielas ar kuru palīdzību var pārvērst nātrija hidroksīdu par nātrija ortofosfātu.
13. 4.10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Balstoties uz vielu reaģētspēju, skolēns nosaka vielas ar kuru palīdzību var pārvērst nātrija ortofosfātu par nātrija dihidrogēnfosfātu (dihidrogēnortofosfātu).
14. 4.11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns, ņemot vērā koeficientus elektronu bilances vienādojumos, izvieto koeficientus molekulārajā vienādojumā.
15. 4.12. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns, ņemot vērā koeficientus elektronu bilances vienādojumos, izvieto koeficientus molekulārajā vienādojumā.
16. 5.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielu, kura veidojas degšanas procesā, kā arī aprēķina tās daudzumu molos.
17. 5.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielu, kura rodas degšanas procesā, kā arī nosaka tās daudzumu molos.
18. 5.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka degšanas cieta galaprodukta ķīmisko formulu un tās daudzumu.
19. 5.4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 10p. Skolēns nosaka izejvielas ķīmisko formulu, zinot galaproduktu ķīmiskās formulas un daudzumu.
20. 5.5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns izvēlas vielas ar kurām var reaģēt karborāna degšanā iegūtā gāze.
21. 6.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielu, kura veidojas karsējot oksīdu un karbonātu, kā arī aprēķina iegūtas vielas daudzumu un masu.
22. 6.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns aprēķina maisījuma masu pirms karsēšanas, zinot karsēšanas galaproduktu masu un tilpumu.
23. 6.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Skolēns aprēķina maisījumā esošo vielu masas daļu.
24. 6.4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns nosaka, kuru ķīmisko reakciju rezultāta veidosies bārija karbonāts.
25. 7.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Skolēns aprēķina vielu, kuras atrodas maisījuma, masas daļu, zinot cik moli sālskābes spēja izreaģēt ar doto maisījumu.
26. 7.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns aprēķina šķīduma masu, zinot izšķīdušās vielas masas daļu šķīdumā.
27. 7.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielas ar kurām magnija sulfāts reaģē, bet magnija karbonāts nereaģē.
28. 7.4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns nosaka vielas ar kurām reaģē gan magnija sulfāts, gan magnija nitrāts.
29. 8.1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns aprēķina metāla sulfāta masu, zinot cik moli dotā metāla sulfāta tika šķīdināti noteiktā ūdens tilpumā.
30. 8.2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns nosaka metāla ķīmisko formulu, zinot metāla sulfāta daudzumu, kurš izšķīdis noteiktā ūdens tilpumā.
31. 8.3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Skolēns nosaka ar kādām vielām spēj reaģēt dotā metāla sulfāts.
32. 8.4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Skolēns aprēķina sērskābes masu un tilpumu, kura nepieciešama, lai iegūtu metāla(II) sulfātu.
33. 8.5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Skolēns nosaka kādām vielām tiek iegūta sērskābe, kā arī nosaka sērskābes masu.
34. 8.6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Balstoties uz vielu reaģētspēju ar atšķaidītam skābēm, skolēns nosaka, kuras no dotajām vielām reaģē ar atšķaidītu sērskābi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 9. klasei, 2021. gads 06:00:00 vidēja 119p. Ķīmijas olimpiādes uzdevumu apkopojums 9. klasei , 2021. gads.