4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 1. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par cēlgāzu jeb inerto gāzu īpašībām un nosaka kura no gāzēm ir visizplatītākā.
2. 1. uzdevums 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par inertās gāzes - hēlija atklāšanas vietu un nosaka vai sākotnēji tas tika atklāts uz Saules vai Zemes.
3. 1. uzdevums 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zinot informāciju par ķīmisko elementu izplatību, skolēns nosaka vai ūdeņradis ir izplatītākais elements visumā.
4. 1. uzdevums 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka vai istabas temperatūrā broms ir vienīgā šķidrā vienkāršā viela.
5. 1. uzdevums 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka fluora oksidēšanās pakāpes un secina vai tam ir iespējama augstākā oksidēšanās pakāpe +7.
6. 1. uzdevums 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par ķīmiko elementu daudzumu atkarībā no to kārtas skaitļa ķīmisko elementu periodiskajā tabulā.
7. 1. uzdevums 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apzinot ķīmisko elementu izplatību, skolēns nosaka vai metāliskais elements - svins ir izplatītākais metāls Zemes garozā.
8. 1. uzdevums 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka vai skābekļa blīvums normālos apstākļos ir lielāks nekā neona blīvums.
9. 1. uzdevums 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns pielieto zināšanas par oglekļa oksīdu triviālajajiem jeb vēsturiskajiem nosaukumiem.
10. 1. uzdevums 10. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu šķīdumā un nosaka vai sāls masas daļa ir 0,2.
11. 1. uzdevums 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par atšķaidītas skābes reaģētspēju ar neaktīvajiem metāliem un nosaka vai notiks reakcija, kuras laikā izdalīsies ūdeņradis.
12. 1. uzdevums 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina vai starp sērskābi un kalcija nitrātu norisināsies apmaiņas reakcija.
13. 1. uzdevums 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par krīta ķīmisko sastāvu.
14. 2. uzdevums 14. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zinot ķīmisko elementu atrašanos periodiskajā tabulā, skolēns nosaka ķīmisko elementu oksidēšanos pakāpi.
15. 2. uzdevums 15. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Skolēns nosaka slāpekļa oksidēšanās pakāpes savienojumos.
16. 2. uzdevums 16. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Pēc ķīmisko elementu izvietojuma periodiskajā tabulā, skolēns nosaka elektronu skaitu arējā enerģētiskajā līmenī.
17. 3. uzdevums 17. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina vielas daudzumu kubā, zinot kuba materiālu, tā blīvumu un kuba šķautņu garumu.
18. 3. uzdevums 18. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Pēc vielu sastāva, skolēns iedala tās attiecīgajās vielu klasēs (skābes, sāļi, bāzes, oksīdi).
19. 3. uzdevums 19. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns aprēķina metāla molmasu, ja zināma metāla oksidēšanās pakāpe, masa un iegūtā savienojuma masa.
20. 3. uzdevums 20. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zinot ķīmiskās reakcijas produktu un izejvielu masu, skolēns nosaka metālisko elementu un tā molmasu.
21. 3. uzdevums 21. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina kristālhidrāta molmasu, zinot izejvielas masu un iegūtā kristālhidrāta masu.
22. 3. uzdevums 22. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns nosaka nātrija kristālhidrāta formulu, zinot izejvielas un iegūtā kristālhidrāta masu.
23. 4. uzdevums 23. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina vielas masu, zinot vielas masas daļu šķīdumā.
24. 4. uzdevums 24. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina nātrija sulfāta dekahidrāta masu, zinot nātrija sulfāta masas daļu šķīdumā.
25. 4. uzdevums 25. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina šķiduma pagatavošanai nepieciešamo ūdens tilpumu.
26. 4. uzdevums 26. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina šķīduma tilpumu, kāds nepieciešams, lai pagatavotu šķīdumu ar noteiktu izšķīdinātās vielas masas daļu, atšķaidot koncentrētākus šķīdumus ar ūdeni.
27. 4. uzdevums 27. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina ūdens tilpumu, kurš ir nepieciešams, lai atšķaidītu jau pagatavotu šķīdumu līdz noteiktai koncentrācijai.
28. 4. uzdevums 28. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina cik grami sāls izkristalizēsies no piesātināta šķīduma, zinot sāls šķīdību ūdenī konkrētā temperatūrā.
29. 4. uzdevums 29. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina vielas daudzumu gāzveida vielai, kura veidojas kalcija karbonāta un kālija karbonāta maisījumu apstrādājot ar atšķaidītu sālskābi.
30. 4. uzdevums 30. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka kāda gāze izdalās ķīmiskās reakcijas gaitā, apstrādājot kālija karbonāta un kalcija karbonāta maisījumu ar atšķaidītu sālskābi.
31. 4. uzdevums 31. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēns nosaka kalcija karbonāta daudzumu sāļu maisījumā, zinot sāls maisījuma masu un gāzes tilpumu, kura veidojās sāļu maisījumam pilnīgi izreaģējot ar atšķaidītu sālskābi.
32. 4. uzdevums 32. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina sālskābes masu, kuru izmantoja kalcija karbonāta un kālija karbonāta maisījuma apstrādāšanai.
33. 5. uzdevums 33. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu, zinot vielas sastāvā esošos ķīmiskos elementus un vielas molmasu.
34. 5. uzdevums 34. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina vielas ķīmisko formulu, ja ir zināma vielas molmasa.
35. 5. uzdevums 35. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka koeficentus ķīmiskās reakcijas vienādojumā.
36. 5. uzdevums 36. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izvieto koeficentus ķīmiskās reakcijas vienādojumā.
37. 5. uzdevums 37. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka nezināmu vielu, balstoties uz informāciju par vielas masas un tilpuma attiecībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 9. klasei, 2020. gads 06:00:00 vidēja 86 p. Ķīmijas olimpiāde 9. klasei 2020. g. 2. posms (novada).