Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 1. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina vielas daudzumu platīna lodei, zinot lodes rādiusu un platīna relatīvo blīvumu.
2. 1. uzdevums 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns, izmantojot informāciju par katra ķīmiskā elementa atoma kodola elektronapvalka uzbūvi no periodiskās tabulas, nosaka cik nesapārotu elektronu ir ķīmisko elementu atomu kodolu elektronapvalkos.
3. 1. uzdevums 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns nosaka ķīmiskā elementa, skābekļa, oksidēšanās pakāpi dažādos savienojumos.
4. 1. uzdevums 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka ķīmiskā elementa simbolu, zinot ķīmiskā elementa saturu binārajā savienojumā, kā arī to, ka elektronu skaits ķīmiskā elementa kodola elektronapvalkā ir pāra skaitlis.
5. 1. uzdevums 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina oksīda ķīmisko formulu, zinot, ka viens no oksīdiem satur 32,82 % skābekļa, un nezināma ķīmiskā elementa atoma kodola elektronapvalkā esošo elektronu skaits ir pāra skaitlis.
6. 1. uzdevums 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns izvērtē dotos ķīmiskos savienojumus un nosaka kuriem no tiem ir tikai sigma saites.
7. 1. uzdevums 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns nosaka elementārobjektu pāru elektornu skaitu, zinot sakarību starp elektronu daudzumu atomos un pozitīvi vai negatīvi lādētos jonos.
8. 1. uzdevums 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka pirmo elementu, ko zinātnieki ieguva kodolreakciju laikā 1937.gadā.
9. 2. uzdevums 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns, izmantojot elektronu bilances vienādojumu, izliek koeficentus ķīmiskā reakcijas vienādojumā.
10. 2. uzdevums 10. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka slāpekļpaskābes ķīmisko formulu, veicot aprēķinus, kuri saistās ar vielas molmasu.
11. 2. uzdevums 11. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu, zinot vielā ietilpstošos ķīmiskos elementus un to procentuālo sastāvu.
12. 2. uzdevums 12. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina ūdeņraža tilpumdaļu gāzu maisījumā.
13. 3. uzdevums 13. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zinot šķīduma tilpumu un vielas masas daļu tajā, kā arī šķīduma blīvumu, skolēns aprēķina vielas molāro koncentrāciju dotajā šķīdumā.
14. 3. uzdevums 14. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina noteiktas koncentrācijas skābes tilpumu, kurš nepieciešams, lai pagatavotu 250 mL 1,401 molāru skābes šķīdumu.
15. 3. uzdevums 15. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz darba drošības noteikumiem ķīmijas laboratorijā, skolēns secina par pareizu sērskābes atšķaidīšanu.
16. 3. uzdevums 16. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka kuras ķīmiskās reakcijas laikā veidosies sērskābe.
17. 3. uzdevums 17. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns spriež par atšķaidītas sērskābes reaģētspēju ar metāliem, oksīdiem, bāzēm, skābēm un sāļiem.
18. 3. uzdevums 18. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēns secina par koncentrētas skābes oksidējošām īpašībām un nosaka kādi produkti veidosies koncentrētai sērskābei reaģējot ar tīru varu un vara hidroksīdu.
19. 3. uzdevums 19. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sērskābe tika titrēta ar kālija hidroksīdu, iegūtos datus skolēns izmanto, lai aprēķinātu sērskābes molāro koncentrāciju.
20. 3. uzdevums 20. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc titrēšanas iegūtajiem datiem, skolēns aprēķina sērskābes masu analizējamajā paraugā.
21. 3. uzdevums 21. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Titrēšanas laikā skābe tiek neitralizēta ar bāzi, skolēns secina kā var noteikt, ka titrēšanas laikā ir sasniegts stehiometriskais punkts.
22. 3. uzdevums 22. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Neitralizācijas reakcijas procesā sērskābi neitralizēja ar kristālisku metāla(II) oksīdu. Skolēns nosaka metāla oksīda formulu, izmantojot informāciju par neitralizācijas reakcijā iegūtajiem datiem.
23. 4. uzdevums 23. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par ķīmiskā elementa, urāna, radioaktivitāti.
24. 4. uzdevums 24. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns izdara secinājumus par svina (II) jodīda nosaukumu.
25. 4. uzdevums 25. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par oksīdu izcelsmi un reaģētspēju.
26. 4. uzdevums 26. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns, zinot informāciju par cēlgāzēm jeb inertajām gāzēm, secina par to spēju veidot stabilus ķīmiskos savienojumus.
27. 4. uzdevums 27. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par ķīmisko elementu secību periodiskajā tabulā.
28. 4. uzdevums 28. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par ķīmisko elementu elektronegativitāti.
29. 4. uzdevums 29. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina kādas daļiņas rodas alfa sabrukšanas rezultātā no ķīmiskā elementa dubnija.
30. 4. uzdevums 30. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par vienkāršu vielu sastāvu.
31. 5. uzdevums 31. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina vielas daudzumu produktam, kas rodas binārajiem savienojumiem reaģējot ar sērskābi.
32. 5. uzdevums 32. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina vielas masas daļu vielu maisījumā, kurš sastāv no bārija oksīda, bārija peroksīda un sērskābes.
33. 5. uzdevums 33. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina gāzes masu, kas veidojas 0,80 gramiem binārā savienojuma reaģējot ar ūdeni. Skolēnam ir zināms iegūtās gāzes tilpums un blīvums pret ūdeņradi.
34. 5. uzdevums 34. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka binārā savienojuma ķīmisko formulu, zinot to, ka šim savienojuma reaģējot ar ūdeni veidojas gāze, kuras relatīvais blīvums pret ūdeņradi ir 0,5.
35. 6. uzdevums 35. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 12 p. Skolēns nosaka vielu piederību ķīmisko vielu klasēm, balstoties uz vielas ķīmisko formulu.
36. 6. uzdevums 36. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par vielu reaģētspēju un nosaka, kādu ķīmisko reakciju rezultātā veidojas cinka karbonāts.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 10. klasei 2020. g. 06:00:00 vidēja 89 p. Ķīmijas olimpiāde 10. klasei 2020. g. 2. posms (novada).