Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 1. jautājums 1p.
2. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 2. jautājums 1p.
3. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 3. jautājums 1p.
4. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 4. jautājums 1p.
5. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 5. jautājums 1p.
6. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 6. jautājums 2p.
7. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 7. jautājums 1p.
8. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 8. jautājums 2p.
9. Ķīmisko elementu periodiskās tabulas noslēpumi. 1. uzdevums, 9. jautājums 1p.