Molmasa ir vielas viena mola masa. Šo fizikālo lielumu apzīmē ar burtu \(M\), par mērvienību izmantojot g/mol.
Ja vienkāršas vielas formulā pie ķīmiskā elementa simbola ir noklusētais indekss "\(1\)", tad molmasas skaitliskā vērtība sakrīt ar šo vienkāršo vielu veidojošā ķīmiskā elementa atommasu.
 
Ja vienkāršās vielas formulā pie elementa simbola atrodas indekss, kas norāda elementa atoma molu daudzumu vienā vielas molā, tad, lai aprēķinātu vielas molmasu, ir jāreizina šis indekss ar ķīmiskā elementa molmasu.
Lai aprēķinātu savienojuma (saliktas vielas) molmasu, katra vielas sastāvā esošā elementa indekss, kas norāda elementa atomu molu skaitu vienā vielas molā, jāreizina ar šī elementa molmasu un tad iegūtās vērtības jāsaskaita.
 
Tātad savienojumam ar ķīmisko formulu AaBbCc molmasu aprēķina šādi:
MAaBbCc=aMA+bMB+cMC
Svarīgi!
Saskaņā ar SI molmasu būtu jāizsaka mērvienībās kg/mol. Taču šī fizikālā lieluma skaitliskā vērtība tad būtu mazāk ērta aprēķiniem, nekā tad, ja molmasu izteiktu ar g/mol.
Piemērs:
Ūdens molmasa ir MH2O=0,018kg/mol vai MH2O=18g/mol.
Rēķinot molmasu, mainoties mērvienībām skaitliskā vērtība nemainās. Sekojoši 1mg/mmol=1g/mol= 1kg/kmol = 1t/Mmol.