2p.

Tēmā "Vielas ķīmiskās formulas aprēķināšana" pieejami 2 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.