Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

21p.
1. Fizikālo lielumu apzīmējumi 2p.
2. Fizikālo lielumu apzīmējumi un mērvienības 5p.
3. Dotā un aprēķināma lieluma apzīmējums II 8p.
4. Tilpuma apzīmējums un aprēķināšana pēc reakcijas vienādojuma 6p.