1. Elementa masas daļu vielā aprēķina pēc formulas:
 
wel.=mel.mvielas100
 
2. Ja ir \(1\) vielas mols, tad tā masa ir vienāda ar
 
mvielas=nvielasMvielas=1molMg/mol

3. \(1\) vielas mols satur \(x\) elementa molus, tāpēc vielas sastāvā esošā elementa masa ir vienāda ar
 
mel.=nel.Mel.=xmolMg/mol

4. Ievietojot elementa masu un vielas masu formulā (1), iegūsim formulu (2), ko izmantosim aprēķiniem:
 
 wel.=xmol(el.)Mg/mol(el.)1molMg/mol(vielas)100
 
 
Piemērs:
 
Tādā veidā, piemēram, oglekļa masas daļas oglekļa(IV) oksīdā aprēķinam jāizskatās šādi:
1. No vielas formulas redzams, ka \(1\) mols CO2 satur \(1\) molu ķīmiskā elementa C.
 
2. Ja ir \(1\) mols CO2, tad tā masa ir vienāda ar 
 
mCO2=nCO2MCO2=1mol44g/mol=44g
 
3. Elementa C \(1\) molam masa ir
 
mC=nCMC=1mol12g/mol=12g
 
4. Tātad elementa C masas daļa vielā CO2 ir vienāda ar
 
wC=mCmCO2100=12g44g10027,3%

Atbilde: wC=27,3%
 
Materiālu izstrādāja A. Zaičenko