24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aprēķini pēc organiska savienojuma degšanas reakcijas vienādojumiem Formulas un paskaidrojumi aprēķiniem pēc organiska savienojuma degšanas reakcijas vienādojumiem.
2. Vielas ķīmiskās formulas aprēķināšana, ja zināma degšanas produktu masa un tilpums Formulas un paskaidrojumi, vielas ķīmiskās formulas aprēķināšana, ja zināma degšanas produktu masa un tilpums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skābekļa tilpums, kas tiek patērēts, dedzinot ogļūdeņradi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skābekļa tilpuma aprēķināšana, ko patērē dedzinot ogļūdeņradi, ja ir zināms ogļskābās gāzes daudzums, kas veidojas degšanas proesā.
2. Skābekļa un gaisa tilpums, kas tiek iztērēts, dedzinot gāzveida ogļūdeņradi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skābekļa un gaisa tilpuma aprēķināšana, ko patērē dedzinot ogļūdeņradi, ja ir zināms sadedzinātā ogļūdeņraža tilpums.
3. Skābekļa tilpums, kas tiek iztērēts, dedzinot šķidro ogļūdeņradi I 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skābekļa tilpuma aprēķināšana ko patērē dedzinot šķidro ogļūdeņradi, ja ir zināms sadedzinātā ogļūdeņraža tilpums.
4. Skābekļa tilpums, kas tiek iztērēts, dedzinot šķidro ogļūdeņradi II 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skābekļa tilpuma aprēķināšana ko patērē dedzinot šķidro ogļūdeņradi, ja ir zināms sadedzinātā ogļūdeņraža tilpums.
5. Vielas formulas aprēķināšana pēc degšanas produktiem I 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Vielas formulas aprēķināšana, ja ir zināmi degšanas produkti.
6. Vielas formulas aprēķināšana pēc degšanas produktiem II 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Vielas formulas aprēķināšana, ja ir zināmi degšanas produkti un vielas tvaika relatīvais blīvums pret hēliju.
7. Vielas formulas aprēķināšana pēc degšanas produktiem III 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Vielas formulas aprēķināšana, ja ir zināmi degšanas produkti un vielas tvaika relatīvais blīvums pret ūdeņradi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Ogļūdeņraža sadegšana (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni secina, kurā reakcijā izdalās lielākais ogļskābas gāzes tilpums.
2. 1. daļa. Ogļūdeņraža sadegšana (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni aprēķina reakcijas produkta masu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Treniņš par tēmu "Aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem" 00:30:00 vidēja 11 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par aprēķinu veikšanu pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājas darbs par tēmu "Aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem" 00:40:00 vidēja 10 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par aprēķinu veikšanu pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.