24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Organiskā ķīmija. Molmasas un elementa masas daļas aprēķināšana Formulas vielas molmasas un elementa masas daļas aprēķināšanai
2. Organiska savienojuma formulas aprēķināšana Formulas organiska savienojuma molekulformulas aprēķināšanai

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Molmasas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Attīsta prasmi rakstīt ogļūdeņražu struktūrformulas un aprēķināt savienojumu molmasu.
2. Elementa masas daļas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Elementa masas daļas aprēķināšana savienojumā, ja ir zināma savienojuma struktūrformula.
3. Elementa masas aprēķināšana savienojumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Elementa masas aprēķināšana savienojumā, ja ir zināma savienojuma struktūrformula un masa.
4. Elementa masas aprēķināšana savienojumā 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Elementa masas aprēķināšana savienojumā, ja ir zināma savienojuma struktūrformula un masa. Savienojuma piederība ogļūdeņražu klasei balstoties uz tā struktūrformulu.
5. Ogļūdeņražu iedalījums un masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Elementa masas aprēķināšana savienojumā, ja ir zināma savienojuma struktūrformula un masa. Savienojuma piederība ogļūdeņražu klasei balstoties uz tā struktūrformulu.
6. Savienojuma empīriskās formulas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Savienojuma empīriskās formulas aprēķināšana, ja ir zināmas savienojumā esošo elementu masas daļas.
7. Savienojuma molekulārās formulas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Savienojuma molekulārās formulas aprēķināšana, ja ir zināmas savienojumā esošo elementu masas daļas un relatīvā blīvuma attiecība pret kādu vielu.
8. Savienojuma molekulārās formulas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Savienojuma molekulārās formulas aprēķināšana, ja ir zināmas savienojumā esošo elementu masas daļas un relatīvā blīvuma attiecība pret kādu vielu.
9. Savienojuma molekulārās formulas aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Savienojuma molekulārās formulas aprēķināšana, ja ir zināmas savienojumā esošo elementu masas daļas un vielas tvaika masa.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savienojuma molekulārās formulas aprēķināšana Citi vidēja 6 p. Savienojuma molekulārās formulas aprēķināšana, ja ir zināmas savienojumā esošo elementu masas daļas un vielas tvaika blīvums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Treniņš par tēmu "Aprēķini, kas saistīti ar vielas formulu" 00:30:00 vidēja 10 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par aprēķininiem, kas saistīti ar vielas formulu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājas darbs par tēmu "Aprēķini, kas saistīti ar vielas formulu" 00:40:00 vidēja 13 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par aprēķininiem, kas saistīti ar vielas formulu.