Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Vielas masas un ūdens masas aprēķināšana 2p.
2. Vielas masas un ūdens tilpuma aprēķināšana, ja ir jāpagatavo noteikts šķīduma tilpums I 2p.