Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

40p.
1. Granīta īpašības un izmantošana 4p.
2. Māla veidi 2p.
3. Grants un smilts 2p.
4. Grants 3p.
5. Smilšakmens 2p.
6. Kaļķakmens izmantošana 2p.
7. Dolomīts 2p.
8. Ģipšakmens 2p.
9. Saldūdens kaļķieži un krāsainā zeme 2p.
10. Metālu iegūšana 3p.
11. Cementa ražošana 3p.
12. Stikla ražošana 3p.
13. Rūpniecības piesārņojums 4p.
14. Stehiometriskie aprēķini 2p.
15. Stehiometriskie aprēķini 2p.
16. Stehiometriskie aprēķini 2p.