Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

25p.
1. Granīta sastāvs 2p.
2. Granīta īpašības un izmantošana 4p.
3. Māla sastāvs 2p.
4. Māla veidi 2p.
5. Grants un smilts 2p.
6. Grants 3p.
7. Smilšakmens 2p.
8. Kaļķakmens izmantošana 2p.
9. Dolomīts 2p.
10. Ģipšakmens 2p.
11. Saldūdens kaļķieži un krāsainā zeme 2p.