Grūtības pakāpe:
00:06:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Polimēri 2p.
2. Polimēri 2p.
3. Ķīmiskā rūpniecība 2p.