Grūtības pakāpe:
00:08:00

Visi uzdevumi:

14p.
1. Mikroelementi 3p.
2. Makroelementi 3p.
3. Pesticīdi 2p.
4. Pesticīdu ietekme uz veselību 3p.
5. Pārtikas piedevu bīstamība 1p.
6. Pārtikas piedevas 2p.