Pārtikas piedeva ir viela, kuru, neatkarīgi no tās uzturvērtības, parasti nelieto uzturā kā atsevišķu pārtikas produktu vai kā raksturīgu uztura sastāvdaļu, bet apzināti pievieno pārtikai apstrādes, pārstrādes, ražošanas, iesaiņošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas procesā (un tikai tad minētā viela vai tās blakusprodukti kļūst par pārtikas produktu sastāvdaļu).
Pārtikas piedevām ir dažādas funkcijas un tikai neliela daļiņa no tām ir konservanti.
 
Daudzi pārtikas produkti ātri vien zaudētu savu formu un sadalītos sastāvdaļās, ja netiktu lietoti stabilizatori un emulgatori, iebiezinātāji. Saldais krējums nosēstos uz paciņas sienām, majonēze noslāņotos, bet ūdens saldējumā kristalizētos. Tādēļ uzskatīt visas pārtikas piedevas par sliktām un uzturā kaitīgām nebūtu pareizi.
 
partikaspiedevas.png
Pārtikas piedevas uzlabo pārtikas izskatu un pagarina uzglabāšanas laiku
 
Pārtikas piedevas iedala:
 • nesējvielas (to skaitā nesējšķīdinātāji) - vielas, kuras izmanto pārtikas piedevu šķīdināšanai, atšķaidīšanai, izkliedēšanai vai citādai fizikālai pārveidošanai, nemainot pārtikas piedevas lietošanas tehnoloģisko mērķi, un kuras pašas nerada nekādu tehnoloģisku efektu, bet tikai atvieglo pārtikas piedevas lietošanu;
   
 • stabilizētāji - vielas, kas notur nemainīgu pārtikas produkta fizikālo un ķīmisko stāvokli un spēj noturēt pārtikas produktā savstarpēji nesajaucamu vielu homogēnu izkliedi, kā arī stabilizē, saglabā vai intensificē pārtikas produkta krāsu un palielina pārtikas saistīšanas spēju, veidojot šķērssaites starp olbaltumvielām, kas rada iespēju sasaistīt atsevišķas pārtikas daļas;
   
 • antioksidanti - vielas, kas pagarina pārtikas produkta saglabāšanās laiku, aizsargājot to no oksidācijas izraisītās bojāšanās (piemēram, no tauku sasmakšanas, no krāsas maiņas);
   
 • apjoma palielinātāji - vielas, kas sekmē pārtikas produkta tilpuma palielināšanu bez enerģētiskās vērtības ievērojamas palielināšanas;
   
 • emulgatori - vielas, kas nodrošina divu vai vairāku nesajaucamu pārtikas produkta daļu (piemēram, eļļas un ūdens) sajaukšanos un homogēna maisījuma uzturēšanu;
   
 • emulģējošie sāļi - vielas, kas izkliedē sierā esošās olbaltumvielas un līdz ar to izraisa tauku un citu siera sastāvdaļu homogēnu izkliedi;
   
 • garšas pastiprinātāji - vielas, kas pastiprina pārtikas produktam piemītošo garšu un (vai) smaržu;
   
 • glazētājvielas (to skaitā smērvielas) - vielas, ko izmanto pārtikas produkta ārējās virsmas apstrādei, lai padarītu to spīdīgu vai izveidotu aizsargslāni;
   
 • krāsvielas - vielas, ko izmanto pārtikas produkta krāsas mainīšanai vai atjaunošanai, tai skaitā pārtikas dabiskās sastāvdaļas un dabiskās izejvielas, kas atsevišķi netiek lietotas kā pārtika un kas ir iegūtas, fizikāli un (vai) ķīmiski ekstrahējot pārtikas un citus dabiskus materiālus. Tādējādi selektīvi ir ekstrahēti krāsvielu pigmenti, saglabājot uzturvielas vai aromātiskās sastāvdaļas;
   
 • iesaiņojuma gāzes - gāzes (izņemot gaisu), kuras iepilda iesaiņojumā pirms vai pēc pārtikas produkta iesaiņošanas vai pārtikas produkta iesaiņošanas laikā;
   
 • mitrumuzturētāji - vielas, kas darbojas pret sausa gaisa ietekmi un pasargā pārtikas produktu no izžūšanas vai veicina pulvera izšķīšanu ūdeni saturošā vidē;
 • modificētās cietes - vielas, kas iegūtas, vienu vai vairākas reizes iedarbojoties ar ķīmiskiem reaģentiem uz neapstrādātu vai ar fizikālām vai fermentatīvām metodēm apstrādātu, balinātu vai ar skābi vai sārmu sašķeltu cieti;
 • irdinātāji - vielas vai to maisījumi, kas, izdalot gāzes, palielina mīklas apjomu;
   
 • konservanti - vielas, kas pagarina pārtikas produkta saglabāšanās laiku, aizsargājot to no mikroorganismu izraisītās bojāšanās;
   
 • miltu apstrādes līdzekļi - vielas, ko pievieno miltiem vai mīklai un kas uzlabo miltu vai mīklas cepamās īpašības;
   
 • pretsalipes vielas - vielas, kas samazina pārtikas produkta daļiņu salipšanu;
   
 • propelenti - gāzes (izņemot gaisu), kas izspiež pārtikas produktu no iesaiņojuma;
   
 • putu dzēsēji - vielas, kas novērš vai samazina putošanu;
   
 • putu veidotāji - vielas, kas nodrošina gāzveida fāzes homogēnu izkliedi cietā vai šķidrā pārtikas produktā;
   
 • recinātāji - vielas, kas, veidojot želeju, strukturizē pārtikas produktu;
   
 • saldinātāji - pārtikas piedevas, ko lieto, lai piešķirtu pārtikas produktam saldu garšu, vai lieto kā galda saldinātājus;
   
 • sekvestranti - vielas, kas veido ķīmiskus kompleksus ar metālu joniem;
   
 • skābes - vielas, kas palielina pārtikas produkta skābumu un (vai) piešķir tam skābu garšu;
   
 • skābuma regulētāji - vielas, kas maina vai regulē pārtikas produkta skābumu vai bāziskumu;
   
 • biezinātāji - vielas, kas palielina pārtikas produkta viskozitāti;
   
 • cietinātāji - vielas, kas pēc pārstrādes procesa nodrošina stingrus vai kraukšķīgus augļu un dārzeņu audus, kā arī savienojumā ar recinātājiem veido vai nostiprina želeju;
 
d.png
Attēlā: desās ir liels skaits pārtikas piedevu
 
putas.png
Attēlā: alum pievieno vairākas piedevas, lai uzlabotu tā krāsu un uzglabāšanas laiku