Ķīmiskā formula ir koncentrēts veids, kā atainot informāciju par atomiem, kas veido noteiktu ķīmisko savienojumu.
Molekulāriem savienojumiem tas uzrāda katru no savienojumu veidojošiem ķīmiskajiem elementiem, kas tiek pierakstīts ar attiecīgo elementa simbolu. Bez tam ar aiz elementa simbola pusrindu zemāk rakstītu ciparu, piemēram, x2 tiek norādīts atoma skaits katrā šī savienojuma molekulā. Jonu savienojumiem un citām nemolekulārām vielām zemāk rakstītais apzīmē elementu daļas empīriskajā formulā.
Ķīmijā ķīmiskā savienojuma empīriskā formula ir vienkāršs to veidojošo atomu relatīvā skaita attiecību atainojums.
Empīriskās formulas lieto jonu savienojumiem, piemēram CaCl2. Empīriskā formula neataino izomērismu, struktūru, atomu absolūto skaitu. Termins „empīrisks” šeit attiecas uz elementu satura analīzi, kuras rezultātā būtībā tiek noteikts relatīvais katra elementa procentuālais saturs ķīmiskajā savienojumā.
Molekulārās formulas, jeb bruto formulas apraksta tikai savienojumā esošo atomu attiecības (moldaļas).
Piemēram, metāna molekula sastāv no viena oglekļa atoma, kas saistīts ar četriem ūdeņraža atomiem. Šāda savienojuma ķīmiskā formula izskatās sekojoši - CH4.
 
Ķīmiskā formula apzīmē:
1. vielas kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu,
2. ķīmisko elementu masu attiecīgajā savienojumā,
3. katra elementa masasdaļu attiecīgajā vielā.
Piemērs:
mHmO=21116=216=18
 
MH2O=21+116=18g/mol
 
WH=2MH/MH2O=21/18=11.1%
Wo=10011.1=88.9%
Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%ABmisk%C4%81_formula