Augstākā iespējamā vērtība savienojumos ar skābekli.
I A grupa - Visi elementi ir vienvērtīgi
II A grupa - Visi elementi ir divvērtīgi
III A grupa - Visi elementi (izņemot Tl) ir trīsvērtīgi
IV A grupa - Lielākā daļa elementu ir četrvērtīgi (Sn un Pb - divvērtīgi)
V A grupa - Ir vairākas iespējamās vērtības no I - V
VI A grupa -  Skābeklim vērtība ir II, Sēram - II, IV, VI
VII A grupa - F, Cl, Br iespējamās vērtības I, II, V, VII
VIII A grupa - Kr, Xn, Rn vērtība ir VIII
 
Elementu vērtības un oksīdu formulas:
 
  YCUZD_170323_5026_44.svg
 
Nemetālu vērtība savienojumos ar ūdeņradi un metāliem.
IV A grupa - Vērtība ir IV
V A grupa - Vērtība ir III
VI A grupa - Vērtība ir II
VII A grupa - Vērtība ir I
 
Lai uzzinātu vērtību savienojumos ar ūdeņradi un metāliem var rīkoties sekojoši:
no 8 atņem grupu kura ir dotajam elementam un tiek iegūta elementa vērtība.
Piemērs:
CH4NH3H2OHCl 
Ogleklis ir IV A grupa (8-4=4) četrvērtīgs 
slāpeklis V A grupa (8-5=3) trīsvērtīgs
skābeklis VI A grupa (8-6=2) divvērtīgs
Cl VII A grupa (8-7=1) vienvērtīgs
 
Li4CLi3NLi2OLiCl 
Ogleklis ir IV A grupa (8-4=4) četrvērtīgs  
slāpeklis V A grupa (8-5=3) trīsvērtīgs
skābeklis VI A grupa (8-6=2) divvērtīgs
Cl VII A grupa (8-7=1) vienvērtīgs
Atsauce:
http://www.slideshare.net/kimija_pamatskola/binrie-nosaukumi