Augstākā iespējamā vērtība savienojumos ar skābekli.
I A grupa - Visi elementi ir vienvērtīgi
II A grupa - Visi elementi ir divvērtīgi
III A grupa - Visi elementi (izņemot Tl) ir trīsvērtīgi
IV A grupa - Lielākā daļa elementu ir četrvērtīgi (Sn un Pb - divvērtīgi)
V A grupa - Ir vairākas iespējamās vērtības no I - V
VI A grupa -  Skābeklim vērtība ir II, Sēram - II, IV, VI
VII A grupa - F, Cl, Br iespējamās vērtības I, II, V, VII
VIII A grupa - Kr, Xn, Rn vērtība ir VIII
 
Elementu vērtības un oksīdu formulas:
VērtībaElementa simbolsSavienojumu formulas
IH, Na, K, Li
H2O,Li2O
IIO, Be, Mg, Ca, Ba, ZnMgO,CaO
IIIAl, BAl2O3
I un IICuCu2O,CuO
II un IIIFe, Co, NiFeO,Fe2O3
II un IVC, Si, Sn, PbCO,CO2
III un VP, As, Sb, BiPH3,P2O5
II, III un VICr, Mo, WCrO,Cr2O3,CrO3
II, IV, un VIIS, Se, TeH2S,SO2,SO3
II, IV un VIIMnMnO,MnO2,Mn2O2
  
 
Nemetālu vērtība savienojumos ar ūdeņradi un metāliem.
IV A grupa - Vērtība ir IV
V A grupa - Vērtība ir III
VI A grupa - Vērtība ir II
VII A grupa - Vērtība ir I
 
Lai uzzinātu vērtību savienojumos ar ūdeņradi un metāliem var rīkoties sekojoši:
no 8 atņem grupu kura ir dotajam elementam un tiek iegūta elementa vērtība.
Piemērs:
CH4NH3H2OHCl 
Ogleklis ir IV A grupa (8-4=4) četrvērtīgs 
slāpeklis V A grupa (8-5=3) trīsvērtīgs
skābeklis VI A grupa (8-6=2) divvērtīgs
Cl VII A grupa (8-7=1) vienvērtīgs
 
Li4CLi3NLi2OLiCl 
Ogleklis ir IV A grupa (8-4=4) četrvērtīgs  
slāpeklis V A grupa (8-5=3) trīsvērtīgs
skābeklis VI A grupa (8-6=2) divvērtīgs
Cl VII A grupa (8-7=1) vienvērtīgs
Atsauce:
http://www.slideshare.net/kimija_pamatskola/binrie-nosaukumi