Dūmi ir maisījums, kur gāzveida vielā ir izkliedētas cietas vielas.
dūmi.png
 
Aerosoli ir maisījumi, kur gāzē ir izkliedētas cietas vai šķidras citu vielu daļiņas.
Piemērs:
Putekļi gaisā, degoši gumijas produkti gaisā u.c.
  
Dūmu un aerosolu veidošanās dabā
  
Dabīgi procesi:
  • augsnes, to veidojošo minerālu daļiņu nokļūšana atmosfērā vēja darbības rezultātā,
  • putekļu vētras,
  • vulkānu izvirdumi,
  • mežu ugunsgrēki,
  • iztvaikošana no jūru un okeānu virsmas.
   
Cilvēka radītie procesi:
  • enerģijas ieguve,
  • celtniecības materiālu ražošana
  • kalnrūpniecība,
  • lauksaimniecība,
  • aviotransports un citi.
 
Dūmu un aerosolu daļiņu izmēri
YCUZD_170323_5026_30.svg
Svarīgi!
Antropogēnie avoti - cilvēku radītie avoti.
Atsauce:
http://uguniigaa.blogspot.com/2011/01/pulkstena-tikski-duras-man-galva.html