Blīvumu parasti apzīmē ar grieķu burtu \(\rho\) (ro) un aprēķina pēc formulas:
ρ=m/V
 
\(m\) — vielas masa kilogramos (gramos, tonnās).
\(V\) — tilpums, mēra litros (mililitros, litros).
 
SI sistēmā blīvuma pamatmērvienība ir \(\mathrm{kg/m^3}\). Vēl lieto arī vienības \(\mathrm{kg/l}\), \(\mathrm{g/l}\), \(\mathrm{g/ml}\) un \(\mathrm{g/cm^3}\).
 
 
Masu apzīmē ar mazo burtu \(m\).
Pārveidojot blīvuma formulu ρ=m/V, masu var aprēķināt pēc formulas:
\(m=\rho \cdot V\)
 
ρ — vielas blīvums
\(m\) — vielas masa (aprēķināmais tilpums)
\(V\) — tilpums
Masas mērvienība SI sistēmā ir \(\mathrm{g}\). Lieto arī vienības \(\mathrm{kg}\), \(\mathrm {t}\).
 
 
Tilpumu apzīmē ar burtu \(V\).
Ja zināms šķīduma blīvums un tā masa, var aprēķināt tilpumu.
Pārveidojot blīvuma formulu ρ=m/V, tilpumu var aprēķināt pēc formulas:
\(V=m/\rho\)
 
ρ — vielas blīvums.
\(m\) — vielas masa.
\(V\) — tilpums (aprēķināmais lielums).
SI sistēmā tilpuma mērvienība ir \(\mathrm{m^3}\). Lieto arī \(\mathrm{l}\), \(\mathrm{ml}\), \(\mathrm{cm^3}\).
 
 
Masasdaļu apzīmē ar \(W\), un aprēķina pēc formulas:
\(W=\frac{m}{m_\mathrm{šķīd.}} \cdot 100\%\)
 
\(W\) — vielas ar masu m masasdaļa šķīdumā.
\(m\) — dotās vielas masa.
mšķīd. — dotā šķīduma masa.
  
 
Reakcijas iznākumu apzīmē ar burtu μ un aprēķina pēc formulas:
\(\mu = \frac{m_\mathrm{prakt.}}{m_\mathrm{teor.}}\cdot 100\%\)
 
μ — reakcijas iznākums, mēra procentos.
mprakt. — praktiski iegūtā vielas masa pēc reakcijas.
mteor. — maksimāli iespējamā iegūtā vielas masa (100%), šo lielumu iegūst pēc stehiometriskajiem aprēķiniem.