Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Skābeklis kā ķīmiskais elements 1p.
2. Skābeklis kā ķīmiskais elements 1p.
3. Skābeklis kā ķīmiskais elements 1p.
4. Skābeklis kā vienkārša viela 1p.
5. Skābeklis kā vienkārša viela 2p.
6. Skābeklis kā vienkārša viela 1p.
7. Skābeklis kā vienkārša viela 1p.
8. Skābeklis kā vienkārša viela 1p.
9. Skābekļa ķīmiskās īpašības 1p.
10. Skābekļa ķīmiskās īpašības 1p.
11. Skābekļa ķīmiskās īpašības 1p.
12. Skābeklis kā vienkārša viela 1p.