Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Sintētiskie LMS 1p.
2. Polimēru struktūrformulas 1p.
3. Polimēru struktūrformulas 1p.
4. Šķiedras 1p.
5. Sadzīvē izmantotās vielas un materiāli 1p.