Polimerizācija
Reakcijas, kurās no mazmolekulārām vielām veidojas lielmolekulāras vielas un kuras norisinās, pārtrūkstot divkāršajām saitēm, sauc par polimerizācijas reakcijām.
Šādi savā starpā var saistīties no dažām molekulām līdz tūkstošiem un pat miljoniem molekulu. Polimerizācijas reakcijas notiek īpašu katalizatoru, spiediena vai temperatūras iedarbībā.

Monomērs - viela, kas polimerizējas.
Polimērs - viela, kas izveidojas polimerizācijas procesā.
Elementārposms - posms, kas polimēra struktūrā n reizes atkārtojas.
Polimerizācijas pakāpe n - elementārposmu skaits.

teor_polimerizacija.PNG

Alkēnu
polimerizācijas reakcijās pārtrūkst divkāršā saite.
Piemērs:
Etilēns polimerizējas par polietilēnu:
alkena_polim.png
  
Alkadiēnu polimerizācijas reakcijās mainās divkāršo saišu atrašanās vieta.
Piemērs:
Butadiēns polimerizējas par polibutadiēnu:
alkadi_polim.png
Polikondensācija
Polikondensācijas reakcijas ir reakcijas, kurās no mazmolekulārām vielām veidojas lielmolekulāras vielas un kā blakusprodukti izdalās mazmolekulāri savienojumi.
 
Piemērs:
Formaldehīda reakcija ar fenolu
Fenolam reaģējot ar formaldehīdu, reakcijas pirmajā stadijā notiek pievienošanās:
polikond_1st.png

Otrajā stadijā saistās nākamā fenola molekula un atšķeļas ūdens molekula:
polikond_2st.png

Rezultātā iegūst fenolformaldehīdsveķus, kuru elementārposms ir:
polikond_3st.png
Atsauce:
Organiskā Ķīmija vidusskolai / Dace Namsone. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 311 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 47.lpp.