Biodīzelis
Cik ilgam laikam pietiks enerģijas resursu?
 
Lai izveidotos derīgie izrakteņi, bija nepieciešami 300 miljoni gadu. Bet tikai dažas mūsu paaudzes var iztērēt lielāko enerģijas resursu daļu līdz minimumam. Cerams, ka naftas varētu pietikt vēl 40 gadiem; pēc tam, lai iegūtu pēdējos tās resursus, būs nepieciešams vairāk enerģijas, nekā tie būs vērti saskaņā ar BP (British Petroleum) prognozēm. Gāzes resursu var pietikt aptuveni 60 gadiem. Tai pašā laikā, pēc Vispasaules kodolenerģētikas asociācijas datiem, urāna resursu pietiktu aptuveni 14 gadiem.
 
Ja citu galveno enerģijas resursu vietā nāksies izmantot ogles, tad mūsu ogļu resursi var izsīkt ātrāk nekā 125 gadu laikā. Tāda situācija saglabāsies pat tad, ja rēķināsim, ka gada laikā vispasaules enerģijas pieprasījums pieaugs tikai par 1% naftai un par 1,5% dabasgāzei.
 
Biodīzelis
Sākot ar 70. gadiem dīzeļdzinēju motoros sāka izmēģināt t. s. biodīzeļdegvielu, (saīsināti – biodīzeli), ko ieguva, pāresterificējot augu eļļas ar spirtiem katalizatoru klātbūtnē.
 
Biodīzeļa iegūšana pasaulē paplašinās. Pašlaik pasaulē ražo vairākus simtus tonnu biodīzeļa gadā. Sevišķi lielu vērību biodīzeļa ražošanai un izmantošanai pievērš tās valstis, kurās nav naftas resursu, piemēram, Austrijā, Vācijā, Francijā, Itālijā u. c.
 
Biodīzeļa ražošana Latvijā
Pasaulē biodīzeļa ražošanai izmanto augu eļļas, metanolu un sārmu, kuru klātbūtnē norit pāresterificēšanas reakcija. Latvijas apstākļos ieteicams metanolu aizstāt ar etanolu kā mazāk toksisku un kā vietējo ražojumu.
 
Etanols un rapšu eļļa ir izejviela biodīzeļa ražošanai Latvijā. Rapši Latvijā ir jauna, bet ļoti perspektīva eļļas augu kultūra. Rapšiem ir viena svarīga īpašība – tie ir pilnīgi izmantojami, tiek radīta bezatkritumu tehnoloģija. Latvijā ir visas iespējas izaudzēt rapšus, iegūt no to sēklām eļļu un izmantot to gan pārtikas vajadzībām, gan biodīzeļa un citu produktu ražošanai.
 
Biodīzeļa īpašības:
  • sadegot motoros, saglabā oglekļa dioksīda līdzsvaru atmosfērā (nepalielinās “siltumnīcas” efekts),
  • nepiesārņo apkārtējo vidi ar sēra oksīdiem (samazina “skābo” lietu), jo rapšu eļļā praktiski nav sēra,
  • nokļūstot augsnē vai ūdenī, mikroorganismi to noārda (7 - 21 dienā),
  • iegūstams no ataudzējamiem resursiem (rapšu sēklām),
  • biodīzeli var lietot pašu vai arī maisījumā ar naftas dīzeļdegvielu, pie kam dažādās daudzuma attiecībās,
  • biodīzelis ir nekaitīgs šķīdinātājs dažādu augu aizsardzības līdzekļu ražošanai.
 
Biodīzelis nākotnē aizstās vai vismaz samazinās no naftas iegūto degvielu lietošanu.

iegusana.png


Atsauce:
1. [saite] http://www.dzm.lu.lv/kim/IT/K_12/default.aspx@tabid=21&id=580.html
2. [saite] http://www.plateforme-biocarburants.ch/en/infos/biodiesel.php