Naftas pārstrāde

Nafta ir melns, eļļains šķidrums, ko iegūst no Zemes dzīlēm; dažādu ogļūdeņražu maisījums.

Uzskata, ka nafta varētu būt veidojusies no augu un dzīvnieku atliekām, kas uzkrājušās miljoniem gadu laikā.
Naftas sastāvā galvenokārt ir alkāni, nedaudz cikloalkānu, alkēnu un alkīnu, bet piemaisījumu veidā ir savienojumi, kuru sastāvā ir sērs, slāpeklis un skābeklis.
Tāpat kā ogļu un dabasgāzes, arī naftas resursi ir ierobežoti.

Naftas pārstrāde:
1) Frakcionētā destilācija (naftas pārtvaice) pamatojas uz ogļūdeņražu viršanas temperatūru atšķirībām.
2) Krekings. Pamatojas uz ogļūdeņražu sašķelšanas reakcijām:
C16H34C8H18+C8H16
Naftas pārtvaice
Tā kā naftā ir ogļūdeņraži ar ļoti dažādu atomu skaitu, tos atdala citu no cita, izmantojot to viršanas temperatūru atšķirības. Jēlnaftu praksē neizmanto, bet izmanto tās pārtvaices produktus.
Naftas pārtvaicē (destilācijā) naftu sadala frakcijās.
partvaice.PNG