Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Cinka masa 2 2p.
2. Cinka oksīds un sērskābe 3p.
3. Mangāns un tā savienojumi 1p.
4. Kālija permanganāta sadalīšanās 4p.