Grūtības pakāpe:
10:00:00
1. IP adrese 1 p.
2. IP adrese 1 p.
3. Internet pārlūkprogrammas 1 p.
4. E-pasta adrese 1 p.