E-pasta lietošana
Svarīga e-pasta izmantošanas priekšrocība ir iespēja e-pasta ziņojumam piesaistīt un nosūtīt dažādu tipu failus jeb piesaistnes.
Piesaistne (attachment) ir elektroniskās pastkastītes ziņojumam pievienots fails.
Darbs ar piesaistnēm dažādās e - pasta sistēmās notiek līdzīgi. Tālāk tiks apskatīta piesaistņu lietošana www.inbox.lv e-pasta sistēmā.
Faila piesaistīšana ziņojumam
 1. Atver savu elektronisko pastkastīti!
 
ieksa.png
 
2. Atver jauna ziņojuma logu!
3. Jauna ziņojuma logā veic šādas darbības:
     1) tekstlodziņā Kam (To[1] ievadi adresāta e-pasta adresi;
     2) tekstlodziņā Temats (Subject) [2]  ievadi ziņojuma raksturojumu;
     3) apakšējā tekstlodziņā ievadi ziņojuma tekstu [5];
     4) piespied pogu pievienot.png [4];
 
1a.png
 
4. Piespied pogu Pārlūkot (Browse)! Var pievienot failus, kuru lielums nepārsniedz 60 megabaitus.
brouse.png
 
5. Dialoglodziņā Izvēlieties augšpielādējamo failu (Choose File to Upload) izvēlies attēlu un piespied pogu Atvērt (Open)
 
browse1.png
 
6. Piespied pogu pievienotfail.png!
 
Sākas failu piesaistīšana, kuras laiks ir atkarīgs no failu lieluma un interneta pieslēguma ātruma. Uz ekrāna var parādīties informatīvs lodziņš.
 
uzgaidi.png
 
 Jauna ziņojuma logā redzami piesaistīto failu nosaukumi[3]. Ja nepieciešams, tad piesaistnes var izdzēst, izpildot klikšķi uz Izdzēst.
 
7. Piespiedi pogu sutiit.png [6].
 
Atsauce:
Internets? Protams. A. Sketčers. Zvaigzne ABC. 2005. 38.lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 40.-42.lpp.
www.inbox.lv