Lietotnes Microsoft Office Excel logs
Izklājlapa jeb rēķintabula (spreadsheet) ir lapa, kas sastāv no rindām un kolonnām, kuru krustpunktus sauc par šūnām. Šūnās var ievadīt tekstu, skaitļus un formulas.
Lietotni, kas satur izklājlapas jeb rēķintabulas, sauc par tabulrēķinu programmu, jeb izklājlapu lietotni. Izklājlapu lietotnes var izmantot dažādās jomās, piemēram, algu vai preču cenu aprēķināšanā, dažādu matemātiskas uzdevumu risināšanā, ģimenes budžeta plānošanā, optimālu ēdienu recepšu izveidošanā u. tml. Bez tam aprēķinu rezultātus var uzskatāmi attēlot diagrammu veidā.
Pasaulē ir populāras tādas izklājlapu lietotnes kā, piemēram, Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc, Corel Quattro Pro, IBM Lotus 1-2-3.
  
Lietotnes Microsoft Excel 2010 logs parasti izskatās šādi:
  
logs.png
 
Lietotnes logā ir atvērts jauns fails jeb Microsoft Excel darbgrāmata, kurai pēc noklusējuma tiek piešķirts nosaukums Book1 (Grāmata1). Darbgrāmata parasti satur trīs izklājlapas jeb rēķintabulas, kuras parasti sauc par darblapām. Darblapas nosaukums, piemēram, Sheet1 (Lapa1), redzams lapu ciļņu joslā.
 
Darblapu veido:
 
- rindas (rows), kuras parasti numurē ar skaitļiem (1, 2 utt.);
- kolonnas (columns), kuras parasti apzīmē ar lielajiem burtiem (no A līdz Z, tad no AA līdz AZ utt.);
- rindas un kolonnas ir atdalītas ar gaišām līnijām, kuras sauc par režģlīnijām jeb palīglīnijām (gridlines);
- rindu un kolonnu krustpunktus sauc par šūnām (cells)
Katrai šūnai ir adrese, kas veidojas no atbilstošās kolonnas un rindas apzīmējumiem. Piemēram, šūnas, kas atrodas A kolonnas un 1. rindas krustpunktā, adrese ir A1,
  
sunas adrese.png
 
bet AC kolonnas un 14. rindas krustpunktā esošās šūnas adrese ir AC14.
  
sunas_adrAC.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 93.-94. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 46. - 48.lpp.