Grūtības pakāpe:
15:00:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Datora programmatūra 2p.
2. Informācijas pamatjēdzieni 1p.
3. Programmatūras tipi 1p.
4. Programmatūras tipi 1p.