Drošības noteikumi darbā ar datoru un tā perifērijas ierīcēm
1. Kabinetā drīkst ienākt tikai pēc skolotāja uzaicinājuma, mierīgi, bez skriešanas, palaižot meitenes pa priekšu.
kliparty_1_sentyabrya_pervyy_shkol_nyy_zvonok_1151712.PNG
2. Somas jānoliek skolotāja norādītajā vietā.
soma.PNG
3. Rokām jābūt tīrām un sausām.
rokas-klaviatura.PNG
4. Datorkrēsli jālieto saudzīgi, tikai sēdēšanai.
1570_computer_crash_jpg.PNG
5. Spriegums elektrības kontaktos ir 220 V, un tas ir bīstams dzīvībai. Tāpēc nedrīkst aizskart kontaktligzdas vai ievietot tajās jebkādus priekšmetus.
electric-shock.png
6. Perifērijas ierīču pievienošanu vai atvienošanu no datora veic skolotājs vai laborants.
 
7. Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru un mainīt tā iestādnes, t.s. monitora darbavirsmas izskatu.
datortehnikis.PNG
  
8. Aizliegts klasē ienest programmatūru un uzstādīt datoros jebkuras programmas.
 
9. Lietojot disketes un citus datu nesējus, pirms to lietošanas jāveic pretvīrusu pārbaude.
flash.PNG
10. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt klases aprīkojumu.
10.PNG
11. Aizliegts aiztikt apgaismojumu, žalūzijas ventilāciju, vadus un spraudņus.
sa_c06.gif
12. Ja dators nedarbojas vai konstatētas kādas citas ar tā darbību saistītas neparastas parādības, nekavējoties ziņot par to skolotājam. 
 
13. Nedrīkst aizklāt ierīču ventilācijas spraugas vai ievietot tajās jebkādus priekšmetus.
1.PNG
14. Datorklasē nedrīkst skriet, trokšņot, mest priekšmetus.
04_01_00.jpg
15. Datorklasē nedrīkst ēst, dzert un novietot datora tuvumā traukus ar šķidrumu.
nm_3471405.PNG
16. Skolēnam jāseko savai pašsajūtai. Rodoties ar veselību saistītām problēmām, piemēram, sāk sāpēt acis, nekavējoties jāziņo skolotājam.
Paskaties-acis--1.PNG
17. Lai netraucētu mācību stundu normālu norisi, nedrīkst mainīt datora iestatījumus.
 
18. Nedrīkst datorā pētīt, izdzēst vai pārvietot citu lietotāju mapes un failus.
 
19. Datorus atļauts lietot tikai mācību vajadzībām.
  
20. Atļauts izdrukāt mācību darbus, saskaņojot ar skolotāju vai laborantu.
HP-printer.PNG
21. Klasē jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi un interneta lietošanas noteikumi.
 
22. Darbu beidzot, pareizi jābeidz darba seanss (atteikšanās process vai dienas beigās jāizslēdz dators) un jāsakārto darba vieta - sakārtot darba galda virsmu, novietot vietā mācību līdzekļus, krēslu!