Datņu arhivēšana (saspiešana)
Saspiešana (kompresija) ir datu ierakstīšana atmiņā tā, lai tie aizņemtu mazāk vietas.
Saspiesto datņu veidošanas nepieciešamību nosaka dažādi faktori, piemēram:
• datus, kurus reti izmanto, var turēt saspiestā formā, tādējādi ietaupot vietu uz diska un samazinot datņu skaitu;
• elektronisko vēstuļu pielikumos datnes pārsūta saspiestā formā, lai apjomīgas vēstules nepārslogotu tīklu un ātri nepārpildītu pastkastītes;
• saspiestajām datnēm var piešķirt paroli, aizsargājot no nesankcionētas piekļuves.
Programmas, kas veic datņu saspiešanu un atspiešanu, sauc par arhivatoriem.
Saspiežot vienu vai vairākas datnes, veidojas viena mazākā datne, ko mēdz dēvēt par arhīva datni.
Pastāv dažādi arhīva datņu formāti un arhivēšanas programmas. Populārākie arhīva datņu formāti ir ZIP un RAR.Jebkura arhivēšanas programma nodrošina šādas funkcijas:
•  arhīva datnes veidošanu:
•  datņu ievietošanu arhīvā jeb arhivēšanu;
•  arhīva satura apskatīšanu;
•  datņu izņemšanu no arhīva un pārveidošanu sākotnējā formā jeb atarhivēšana;
•  darbības ar failiem arhīvā (dzēšana, pārbaude utt.)
Arhīva izveidošana atlasītai datnei
Lai izveidotu datņu arhīvu:
•  atlasa arhivējamo datni (datnes);
•  izmanto konteksta izvēlnes komandu Send To / Compressed (zipped) Folder:
send.png
Tiek izveidota arhīva mape (datne) ar tādu pašu nosaukumu, kā arhivējamai datnei.
sendar.png
Ja vienlaikus ir atlasītas vairākas datnes, arhīvs iegūst tās arhivējamās datnes nosaukumu, kas attiecīgajā mapē ir saglabāta pirmā.

Lai arhīvam pievienotu datni, rīkojas tāpat, kā datni dublējot, piemēram:
• atlasa arhivējamo datni (datnes);
• lieto kādu no kopēšanas paņēmieniem, piemēram, konteksta izvēlnes komandu Copy;
•  ar dubultklikšķi atver arhīva datni;
•  lieto kādu no ielīmēšanas paņēmieniem, piemēram, konteksta izvēlnes komandu Paste.
Arhivēt var arī mapes – tad tiks arhivētas visas datnes, kas atrodas šajā mapē un tās apakšmapēs.
Lai atspiestu saspiesto datni, var izmantot konteksta izvēlnes komandu Extract all…, kuras vednī var izvēlēties atspiesto datņu novietošanas vietu.