Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Datu formāti 1p.
2. Kāds datu formāts izmantots? 1p.
3. Datu formāti 1p.
4. Skaitļu formatēšana 1p.
5. Skaitļu formatēšana 1p.
6. Skaitļu formatēšana 1p.
7. Skaitļu formatēšana 1p.
8. Datu formāti 1p.