Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Format Cells, cilne Font 1p.
2. Sarakstlodziņi un pogas, kuras lieto rakstzīmju formatēšanā 1p.
3. Rakstzīmju formatēšana 1p.
4. Apraksti rakstzīmju formatēšanu pēc attēla 2p.
5. Rakstzīmju formatēšana 2p.
6. Format Cells. Font 1p.