Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. 6.kl. Internets 1p.
2. Ergonomika darbu veselīgumam 1p.
3. Ergonomika 1p.