Datora, tā ierīču un datu drošību var ietekmēt:
  •  apkārtējās vides apstākļi.Piemēram, siltums, mitrums, putekļi un stipri elektromagnētiskie lauki. Jāraugās, lai šo faktoru ietekme uz datoru būtu pēc iespējas mazāka;     
  • datora ierīču mehāniski bojājumi. Tie var rasties, piemēram, ja tās nepareizi lieto,vai tās nokrīt. Datora atmiņas ierīču mehānisku bojājumu rezultātā var zaudēt daļu vai visus tajās saglabātos datus;
  • elektroapgādes traucējumi.  Tie var rasties negaisa vai vērtas laikā, kā arī elektrotīkla pārslodzes dēļ. "Elektroapgādes traucējumu rezultātā var tikt bojātas datora ierīces vai zaudēti nesaglabātie dati. Tāpēc, lai nodrošinātos pret šādiem traucējumiem, var izmantot ierīces, kas avārijas gadījumā nodrošina elektroapgādi, piemēram, nepārtrauktās barošanas blokus.
Lai aizsargātu datus, var veikt arī citus pasākumus, piemēram:
•  strādājot pie datora, regulāri saglabāt vajadzīgos datus ārējā atmiņā;
•  regulāri veidot nepieciešamo datu rezerves kopijas(dublikātus);
•  rezerves kopijas glabāt drošā vietā.
 
Nesankcionēta piekļuve ir neatļauta datorā esošās informācijas izmantošana vai izmainīšana.
 
Datoram nesankcionēti var piekļūt:
•  ja dators ir atstāts bez uzraudzības;
•  izmantojot datortīklu.
Datorā esošo informāciju pret nesankcionētu piekļuvi var aizsargāt, izmantojot:
•  paroles;
•  speciālu aparatūru;
•  speciālu programmatūru. "
 
Video par to, kas ir datu centrs, kāds ir DEAC datu centrs „Rīga" un kā tas darbojas.
Sižets no raidījuma "Nākotnes Parks"
 
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 2. daļa V.Vēža redakcijā. Autoru kolektīvs, 2006. 6.-7. lpp.
Informātika pamatskolai 6.klase K. Veiss Zvaigzne ABC, 2011. 7.lpp.