Slīdu atlase
Ja kādas darbības jāveic ar vairākiem slīdiem vienlaikus, tad šos slīdus var atlasīt sorter.png (Slide Sorter) skatā (vismaz viens slīds vienmēr ir atlasīts):
 • atlasa pirmo nepieciešamo slīdu;
 • turot piespiestu taustiņu CTRL, atlasa nākamo slīdu (vai vairākus)
 
Attēla atlasīts otrais un ceturtais slīds:
atlase_sor.png
 
 
Slīdu dzēšana
 
Ja kāds no slīdiem jādzēš:
 • atlasa vienu vai vairākus slīdus:
  sortrer.png
   
 • piespiež taustiņu DELETE:
  delete1.png
   
 • delete.png

Slīdu pārvietošana
 
Ja kāds no slīdiem jāpārvieto:
 • sorter.png (Slide Sorter) skatā atlasa vienu vai vairākus slīdus;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu (peles rādītāja izskats), pārvieto slīdu uz jauno vietu (to norāda vertikālā līnija);
 • atlaiž peles kreiso pogu.
 
Svarīgi!
 Var lietot arī  pogas a3.png (Cut) un paste_poga.png(Paste).
 
Slīdu dublēšana
 
Ja kāds no slīdiem jādublē:
 • sorter.png (Slide Sorter) skatā atlasa vienu vai vairākus dublējamos slīdus;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu un tastatūras taustiņu CTRL, (peles rādītāja izskats kursors.png), velk līdz vietai, kur jāatrodas slīda kopijai (to norāda vertikālā līnija).
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.105-112
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC , 2011. 100.-102.lpp.