1. Lai izdrukātu tīmekļa lappuses saturu, lieto komandu File/Print (Fails/ Drukāt).
 
2. Lai saglabātu tīmekļa lappusi, lieto komandu File/Save as (Fails/ Saglabāt kā).
Jānorāda saglabāšanas vietu, faila nosaukumu, faila tipu - ieteicams izvēlēties Web archive, single file  (Web arhīvs, viens fails). Piespied pogu Save (Saglabāt).
 
saglab_web.png
  
3. Lai dublētu tīmekļa lappusē esošo tekstu un attēlu:
  • atlasi informāciju;
  • lieto komandu Copy (Kopēt);
  • atver lietotni Word un norādi informācijas ielīmēšanas vietu, izpildot klikšķi dokumentā;
  • lieto komandu Paste (Ielīmēt).
 
4. Lai saglabātu tīmekļa lappusē esošu attēlu:
  • lieto attēla konteksta izvēlnes komandu Save Picture As (Saglabāt attēlu kā);
  • dialoglodziņā Save Picture (Saglabāt attēlu) norādi saglabāšanas vietu un piespied pogu Save (Saglabāt).
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 145.-147.lpp.
Informācija un komunikācija 7.modulis Studenta Grāmata. V. Vēža redakcijā  Rīga, Latvijas Universitāte - 2006