Datortīkls ir datori un ar tiem saistītās ierīces, kas savstarpēji savienotas ar komunikāciju tīklu un nodrošina informācijas apmaiņas un tīkla resursu kopīgas izmantošanas iespējas daudziem lietotājiem.
Darbs datortīklā lietotājiem sniedz dažādas priekšrocības:
  • iespēju savstarpēji apmainīties ar informāciju, piemēram, nosūtīt dokumentu citam cilvēkam, kas atrodas tajā pašā ēkā vai pat citā valstī;
  • izmantot kopīgas datu bāzes, kurās var būt apkopota jebkura veida informācija;
  • izmantot koplietošanas diskus, kuros glabājas dati, pie kuriem var piekļūt, piemēram, visi vienas skolas skolēni;
  • iespēju lietot kopīgas perifērijas ierīces, piemēram, printeri;
  • paaugstināt darba efektivitāti, izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas, piemēram, rīkot videokonferences.
Kā galveno trūkumu darbam datortīklā var minēt drošības samazināšanos. It sevišķi tas raksturīgs darbam datortīklā Internet, kurā lietotāja informāciju apdraud datorvīrusi, zagšanas mēģinājumi u. tml.
Datortīklos parasti tiek izmantota klientservera arhitektūra, kas paredz datu apstrādes procesu sadalīt starp klientu un serveri.
Serveris ir dators, kas nodrošina citiem tīkla datoriem koplietošanas pakalpojumus, piemēram, informācijas glabāšanu, printera lietošanu.
Klients ir dators, kas pieprasa serverim kādu pakalpojumu, piemēram, nosūta dokumentu izdrukāšanai vai nolasa informāciju no servera diska.
Serveris vienlaikus var apkalpot vairākus klientus.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 129.lpp.
 Informātika pamatskolai, 1.daļa V. Vēža redakcijā, Mācību grāmata, 2006, 146.lpp.
http://lv.wikipedia.org/wiki/Datort%C4%ABkls