Peles izmantošana
Ja pakustina peli, pa ekrānu pārvietojas bultiņa kursors.png, kuru sauc par peles rādītāju. Dažādu darbību veikšanai parasti izmanto peles kreiso pogu. Ir triju veidu darbības, ko var veikt tieši ar šo peles pogu:
 • klikšķis - peles pogas nospiešana un atlaišana;
 • dubultklikšķis - peles pogas nospiešana un atlaišana divreiz pēc kārtas;
 • vilkšana - peles pogas piespiešana, pārvietošana nepieciešamajā virzienā un tikai tad pogas atlaišana.
Darbības ar ikonām
Atlasīšana
 • Novieto peles rādītāju uz ikonas un izpildi klikšķi!
 • Pēc klikšķa ikona iegūst gaišu fonu. Šādu ikonu sauc par atlasītu, un ar to var veikt dažādas darbības.
  atl.png
   
Pārvietošana
 • Novieto peles rādītāju uz ikonas un izpildi vilkšanu!
 • Ikona tiek pārvietota. Darbības laikā uz darbvirsmas redzama atlasītā ikona un tās iespējamā jaunā atrašanās vieta.
  parv.png
 
Programmas, loga atvēršana
 • Novieto peles rādītāju uz ikonas un izpildi dubultklikšķi!
 • Tiek atvērts logs. Aizvērt logu var, piespiežot pogu close.png Close (Aizvērt).
 
Velkatlase
 • Novieto peles rādītāju jebkurā darbvirsmas vietā un, veicot vilkšanu, "uzzīmē" taisnstūri, kas ietver vismaz divas ikonas! Atlaid peles pogu!
 • Šādu darbību sauc par velkatlasi. Ar to iespējams atlasīt visas ikonas, kas atrodas taisnstūrveida apgabalā starp pogas nospiešanas un atlaišanas punktiem.
  v1.png
 
Konteksta izvēlnes atvēršana
 • Novieto peles rādītāju jebkurā darbvirsmas vietā un izpildi klikšķi ar peles labo pogu!
 • Tiek atvērta konteksta izvēlne, kas ir tādu komandu saraksts, kuras iespējams izpildīt izvēlētajam objektam (dažādās operētājsistēmās komandas var atšķirties).
  kont.png
 • Lai aizvērtu konteksta izvēlni, izpildi klikšķi ar peles kreiso pogu jebkurā brīvā darbvirsmas vietā!
Atsauce:
V.Vēža redakcijā. Informātika pamatskolai 1. daļa "Mācību grāmata" ,. 2006.19.-22.lpp.
K.Veiss Informātika pamatskolai 5.klase. Zvaigzne ABC, 2011. 21.-22.lpp.
A.Jurenoks, T Rikure Informātika 5.klasei Zvaigzne ABC , 15.lpp.