Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

17p.
1. Teksta dzēšanas taustiņi 2p.
2. Teksta dzēšanas taustiņi 1p.
3. Teksta rediģēšanas taustiņi 1p.
4. Taustiņu nozīmes maiņa 4p.
5. Kursora vadības taustiņi 4p.
6. Vadības taustiņi 2p.
7. Teksta ievade 2p.
8. Taustiņu kombinācijas 1p.