Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Globālais tīmeklis, pamatjēdzieni 1p.
2. Globālais tīmeklis, pamatjēdzieni 1p.
3. Svarīgie protokoli 1p.
4. Svarīgie protokoli 1p.
5. Tīmekļa lappušu veidošana 1p.