Tīmekļa lappušu veidošanas pamatprincipi

Tīmekļa lappušu veidošanai lieto hiperteksta iezīmēšanas valodu jeb HTML (Hypertext Markup Language).

HTML ir valoda, kas, izmantojot speciālus kodus, nosaka hiperteksta dokumenta jeb tīmekļa lappuses atveidojumu pārlūkprogrammas logā.

Tīmekļa lappuse ir HTML valodā veidots dokuments, kas satur speciālus kodus un izvadāmo tekstu.

HTML kodus sauc par HTML tagiem (tags), un tie var saturēt:
- teksta un dažādu objektu (tabulu, sarakstu utt.) uzbūves un noformējuma parametrus;
- norādes uz cita veida datnēm, piemēram, attēliem, kas jāataino pārlūkprogrammas logā;
- norādes uz citām tīmekļa lappusēm.

HTML dokumentā visus datus pieraksta neformatētā tekstā un datni saglabā ar paplašinājumu jeb tipu htm vai html.

HTML dokumentu var izveidot dažādos veidos, piemēram,

- lietot jebkuru tekstapstrādes programmu, piemēram, Notepad vai Microsoft Word. Izveidoto dokumentu saglabā ar tipu txt. Pēc lappuses saglabāšanas datnei jāmaina tips no txt uz htm (html). Šī veida priekšrocība ir iespēja izmantot visas HTML valodas iespējas, bet trūkums ir nepieciešamība zināt HTML valodu;

- lietot HTML redaktorus, piemēram, Adobe Dreamweaver, Amaya, Nvu, KompoZer, Microsoft FrontPage utt. Dokumenti šajos redaktoros tiek veidoti tāpat kā tekstapstrādes lietotnēs, bet tiek saglabāti HTML valodas formā ar tipu htm (html). Šī veida priekšrocība ir iespēja ērti izveidot vienkāršas tīmekļa lappuses. Kā trūkums ir atzīmējams tas, ka ne vienmēr redaktors realizē visas HTML valodas iespējas.

HTML redaktoru piemēri:

contribute_logo.png
Adobe Contribute
dreamweaver_cs5_mnemonic_no_shadow_png.png
Adobe Dreamweaver
Microsoft_Office__Frontpage.png
Microsoft FrontPage
CoffeeCupHTMLEditor.png
CoffeeCup HTML Editor
1.png
CKEditor
tinymce-logo.png
TinyMCE
amaya-logo.png
Amaya
nvu-logo.png
Nvu
kompozer.png
KompoZer

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 91. lpp.