Virsraksta burtu iestatīšana
Web lapai var izvēlēties sešu izmēru virsrakstu burtus no paša lielākā <h1> līdz pašam mazākajam <h6>.
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head><title>Piemērs</title>
</head>
<body>
<h1>AAA
<h2>BBB
<h3>CCC
<h4>DDD
<h5>MMM
<h6>NNN</h6>
</h5>
</h4>
</h3>
</h2>
</h1>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
virsraksti.png
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 22. lpp.