Fonta parametru iestatīšana
Teksta fontu var iestatīt ar trīs parametriem: color - krāsa, face - fonta šrifts un size - fonta izmērs.

Fonta uzdošanas veida piemērs:

1 (2).png

Tagu <p> lieto, ja jāievieto vesela teksta rindkopa.

Piemērs:

Kods:

<p><font color="blue" size="5" face="Arial">AAA</font></p>

Rezultāts:

2.png

Fonta izmēru var norādīt divējādos veidos: absolūtās vienībās ar skaitļiem no 1 līdz 7 vai arī relatīvās vienībās ar skaitļiem -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, (šeit ar 0 apzīmē fonta izmēru pēc noklusējuma (basefont)). Parasti par basefont izmēru pieņem 3.

Tabulā parādīta atbilstība starp absolūto un relatīvo fonta iestatīšanas veidu.

Fonta lielums
absolūtās vienībās
Fonta lielums
relatīvās vienībās
Size = 1
Size = -2
Size = 2
Size = -1
Size = 3
Size = 0
Size = 4
Size = +1
Size = 5
Size = +2
Size = 6
Size = +3
Size = 7
Size = +4

Piemērs:

Kods:

<p><font color="blue" size="+3" face="Arial">AAA</font></p>

Rezultāts:

3.png